Deze aflevering gaan we in op de sergeantencoup die Desi Bouterse pleegde in 1980. Wat was de rol hierin van de Nederlandse regering en in het bijzonder van militair attaché Hans Valk? 

Share | Download(Loading)